Friese Merenproject (Sika)
Het Friese Merenproject bestaat uit een vijftal aquaducten, te weten Geeuw, Langdeel, Jeltesloot, Johan Frisokanaal en Ee. Op de afbeelding is het ‘Jeltesleat-Akwadukt’ te zien. Een aantal aquaducten is met een Sika coating beschermd en verfraaid en daarbij is het beton verrijkt met hulpstoffen van Sika. De superplastificeerders en luchtbelvormers uit de Sika ViscoCrete® range, zorgen voor een langere levensduur en fraaier uiterlijk