Hulpstoffen

Overige middelen

Hulpstoffen voor kant-en-klare mortel
Vergroten de cohesie, brengen luchtbellen in en vertragen de bindingstijd van de mortel voor metselwerk. Hierdoor kan de mortel in
grote kant-en-klare volumes met een verwerkingstijd van normaal gesproken 24 tot 36 uur op de bouwplaats worden afgeleverd.

Hulpstoffen voor spuitbeton
Zorgen voor een zeer snelle bindingstijd van beton dat op verticale en boven het hoofd liggende toepassingen wordt gespoten. Wordt met name gebruikt om bij de bouw van tunnels het dak in een vroeg stadium te ondersteunen. De dosering mag hoger zijn dan 5.

Corrosieremmers
Deze hulpstoffen kunnen nog jaren nadat het beton is uitgehard, werkzaam zijn en vergroten de corrosieweerstand van wapeningsstaal. Op deze wijze wordt het risico op scheuren en schilferen van beton door corrosie verminderd.

Hulpstoffen voor cellenbeton/lichte bouwmaterialen
Krachtige oppervlakteactieve middelen die ervoor zorgen dat zich grote hoeveelheden lucht kunnen vormen in het beton, waardoor een lichtgewicht bouwmateriaal met weinig sterkte ontstaat dat met name geschikt is voor het opvullen van grote lege ruimtes.

Hulpstoffen voor polymeerdispersie
Polymeeremulsies die een dunne laag vormen in het beton of de mortel voor verbeterde binding en flexibiliteit van het mengsel. Wordt voornamelijk toegepast in dunne vloeren of bij reparaties. De toevoeging bedraagt vaak meer dan 5%.

Hulpmiddelen voor betonpompen
Worden gebruikt om de pompdruk in lange pompleidingen te verlagen of in situaties waar moeilijke aggregaten worden toegepast. Zeer effectief bij lichtgewicht aggregaten.

VMA-hulpstoffen (Viscosity Modifying Agents) voor zelfverdichtend beton
Zelfverdichtend beton is een hoog vloeibaar beton waarvoor speciale mengontwerpen en superplastificeerders worden gebruikt. Als het aandeel fijne delen in het beton laag is, moet mogelijk ook een Segregation Control of Viscosity Modifying Agent (VMA) worden gebruikt om bezinking van fijne delen in het mengsel te voorkomen.

Voorgestort, aardedroog beton
Voor semi-droog of aardedroog beton dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van straatstenen of blokken zijn speciale hulpstoffen nodig om het beton volledig te verdichten zonder dat de eigenschappen
die nodig zijn voor onmiddellijke ontkisting nadelig worden beïnvloed.

Krimpreducerende hulpstoffen
Met name als gevolg van verlies van overtollig water is beton onderhevig aan krimp. Dit leidt tot interne spanning die scheuren of omhoog krullen van het beton kunnen veroorzaken, met name bij betonplaten. Deze krimpreducerende hulpstoffen verminderen de krimpspanning.

Hulpstoffen voor spoelwater van truckmixers
Met deze hulpstoffen is het mogelijk water en spoelwater waarmee transporttruckmixers aan het eind van de werkdag zijn schoongemaakt,
opnieuw te gebruiken. Het spoelwater is behandeld met de hulpstof en vervolgens weer gebruikt in het beton van de volgende dagen zonder dat dit nadelige invloed heeft op de betonkwaliteit.

Hulpstoffen voor onderwatertoepassing en het tegengaan van uitwassing
Beton dat onder water wordt aangebracht, kan tijdens het aanbrengen en vóór het uitharden blootstaan aan uitwassing. Deze hulpstoffen
stabiliseren het mengsel, zodat een grotere samenhang ontstaat en uitwassing wordt verminderd.

Vereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortels en beton.