VHB: een extra waarborg voor kwaliteit

Binnen de VHB (vereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortel en beton) wordt door middel van onderzoek en uitwisseling van kennis, continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de meest brede zin. Leden van de VHB garanderen dat hun producten zowel CE-gemarkeerd als KOMO-gecertificeerd zijn. Ook voldoen de aangesloten leden aan het nieuwe EPD-keurmerk dat vanuit de EFCA (European Federation of Concrete Admixtures Associations), waarbij de VHB is aangesloten, is gefaciliteerd.

Waterwerken: betonnen beelden van Ruud Kuijer

Waterwerken omvat een serie van zeven betonnen beelden langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht, gemaakt door kunstenaar Ruud Kuijer.

Aanpak
‘Beton is krachtig en aanwezig. Een prachtig materiaal om mee te werken.’ Aldus Ruud Kuijer. Maar dat deze beelden er kwamen was alleen mogelijk dankzij een hiervoor geselecteerde superplastificeerder.