Hulpstoffen

Versnellers

Definitie NEN-EN 934, deel 2: 'Hulpstoffen die de binding versnellen door de overgang van de plastische fase naar de vaste fase van het mengsel te verkorten en/of die de uitharding versnellen door de sterktegroei in de beginfase te vergroten'.

Versnellers worden gebruikt om de beginsnelheid van de chemische reactie tussen cement en het aanmaakwater te verhogen. Dit resulteert in een snellere binding van het beton (bindtijdversneller) of snellere uitharding en sterkteontwikkeling (verhardings-versneller) of beide.

Voor de op deze wijze bereikte hoge beginsterktes kunnen bindtijdversnellers/verhardingsversnellers worden gebruikt om de periode te verkorten dat het vers gestorte beton gevoelig is voor vorstschade. Verhardingsversnellers worden gebruikt om de
ontkistingstijd te verkorten of om versnelde betreding van betonnen vloeren en trottoirs mogelijk te maken en zo het bouwproces te versnellen.

Vanwege de corroderende werking van chloriden op de wapening zijn 'chloridevrije' versnellers ontwikkeld voor gebruik in gewapend beton.

Vereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortels en beton.