Hulpstoffen

Waterretentiemiddelen

Definitie NEN-EN 934, deel 2: 'Hulpstof die het waterverlies door bleeding vermindert'.

Waterretentiemiddelen kunnen worden gebruikt om de stabiliteit van een betonmengsel dat is gemaakt met aggregaten van slechte kwaliteit te
verbeteren. Hierdoor kan de uitscheiding van water (bleeding) worden teruggebracht en wordt de duurzaamheid van het beton vergroot. De
oppervlaktekwaliteit van zichtbeton kan worden verbeterd.