Vereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortel en beton

De VHB (Vereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortel en beton) is opgericht in 1978. De vereniging is een samenwerkingsverband van bedrijven actief in de productie en het in de markt zetten van hulpstoffen voor mortel en beton.

Door samenwerking willen we (nieuwe) toepassingen bevorderen. Ook kennisuitwisseling en het behartigen van gemeenschappelijke belangen maakt onderdeel uit van de doelstellingen van de VHB.

Onze doelstellingen

De vereniging heeft als doel de bevordering van de toepassingen van hulpstoffen voor mortel en beton in de ruimste zin. Daarnaast behartigt de vereniging de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Haar doelen tracht de vereniging te realiseren door:

 • zich als branche te presenteren in de Nederlandse bouwwereld;
 • het opstellen van algemene richtlijnen voor de toepassing van hulpstoffen voor mortel en beton;
 • mee te werken aan de totstandkoming van normen en voorschriften voor hulpstoffen voor mortel en beton;
 • het (laten) verrichten van onderzoek en studies;
 • zich in te zetten voor uniformiteit in onder andere garantiebepalingen,
 • verpakking, etikettering en kleurcodering;
 • het geven van voorlichting;
 • het onderhouden van contacten met internationale organisaties.

Certificering

CE markering
Voor 'Hulpstoffen voor mortel en beton' is Europese regelgeving van kracht conform EN 934 deel 1 tot en met 10. Deze norm is in Nederland aanvaard. Het is een wettelijke verplichting dat hulpstoffen voor mortel en beton aan deze regelgeving voldoen en voorzien van CE marking op de markt worden gebracht.

KOMO BV certificering
Een gegarandeerde productkwaliteit is een belangrijke doelstelling van VHB en haar leden. Daarom is in nauw overleg met Stichting BMC, het Nationale Beoordelingsregelement voor het KOMO – productcertificaat voor Hulpstoffen voor mortel en Beton, BRL 1803 opgesteld.

VHB en al haar leden hebben er vrijwillig voor gekozen om naast de wettelijke verplichting van CE markering, alle hulpstoffen te voorzien van het KOMO BV productcertificaat als privaatrechtelijk merk. Voor de afnemer is dit een EXTRA garantie voor productkwaliteit.

EQ-Seal

Bij de VHB is een zorgvuldige omgang met het milieu een speerpunt. Om milieubewustzijn en milieuzorg ook concreet en aantoonbaar te maken, is gekozen voor aansluiting bij de labelling van producten volgens het EQ seal (Environmental Quality). Het EQ-seal is ontwikkeld door de Europese organisatie van hulpstoffenfabrikanten (EFCA). De gehele levenscyclus van hulpstoffen (productie, opslag, verpakking en vervoer, toepassing en verwerking en hergebruik van het afval van de toepassing) is in kaart gebracht en door middel van geavanceerde LCA (Life Cycle Analysis) modellen is de impact van hulpstoffen op mens en milieu onderzocht. Van hulpstoffen die het EQ-seal mogen voeren, is op wetenschappelijke basis aangetoond dat deze gedurende de gehele levenscyclus geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Producten voorzien van het EQ-seal hebben de volgende eigenschappen:

 • niet giftig en ongevaarlijk voor de volksgezondheid;
 • niet explosief en niet brandbaar of brandgevaarlijk;
 • veroorzaken geen negatieve of schadelijke effecten op het milieu;
 • zijn in overeenstemming met de afvalverwerkingsrichtlijnen;
 • kunnen hergebruikt worden

Meer informatie
EQ Seal Scheme Outline October 2006 www.efca.info/publications

EFCA

De VHB is aangesloten bij EFCA (European Federation of Concrete Admixtures Association) EFCA is opgericht in 1984 als Europese

partnerorganisatie voor bedrijven en nationale belangenorganisaties (zoals de VHB). EFCA heeft de volgende doelstellingen:

 • Optreden als officiële vertegenwoordiger van de hulpstoffen industrie door het aanhalen van contacten met diverse organisaties en instellingen op internationaal niveau.
 • Het coördineren van activiteiten op het terrein van internationale belangen.
 • Promotie van hulpstoffen door onder meer lezingen en publicaties. Verbeteren van producten zowel technisch als op milieugebied. Inclusief ontwikkeling van Europese regelgeving (onder CEN).
 • Intensief samenwerken met Europese organisaties om de inzet van hulpstoffen mortels en beton in de breedste zin te promoten.
 • Het verzamelen en verspreiden van relevante informatie waarmee de EFCA-partners voordelen in de markt kunnen realiseren.

Meer informatie www.efca.info