Hulpstoffen

Plastificeerders

Definitie NEN-EN 934, deel 2: 'Hulpstof die wordt toegevoegd om het watergehalte van een betonmengsel te verlagen zonder de consistentie te beïnvloeden of die de zetmaat/schudmaat verhoogt of beide effecten tegelijkertijd produceert, zonder het watergehalte te beïnvloeden.'

Dit type hulpstof verbetert de dispersie van cementdeeltjes waardoor de verwerkbaarheid toeneemt.

Bij een gebruikelijke dosering van 0,2 tot 0,8 % per cementgewicht zorgen plastificeerders bij een gegeven water-cementfactor voor een verhoogde verwerkbaarheid ter grootte van een zetmaat van 50 tot 100 mm zonder dat sprake is van sterkte- of duurzaamheidsverlies.

Eventueel kunnen plastificeerders worden gebruikt om het watergehalte met 5 tot 12 % te reduceren. Deze reductie in de watercementfactor leidt tot een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid en sterkte en zorgt voor een constant cementgehalte.

Plastificeerders worden door fabrikanten van transportbeton voornamelijk gebruikt om een optimale kostenefficiëntie van het mengsel te bereiken.Tevens leveren ze een positieve bijdrage als het gaat om het verminderen van de CO2 belasting van betonmortel op het milieu.

Vereniging van fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortels en beton.